Какъв е стилът на младите днес?

Приключилият наскоро втори национален конкурс за ученическо облекло събужда размисли и въпроси. Общото впечатление от конкурса е повече от положително, въпреки че не липсваха и недомислици в част от облеклата, в т.ч. и примери за откровен кич и безвкусица, както и прояви на елементарен вкус. Слава Богу, тези примери не бяха много. Новото поколение, представено от българските ученици, показа като цяло взискателност и артистизъм, естетичност и функционалност в избора си на външен вид. Рисковани са педантичните препоръки към ученически облекла, защото най-важното е те да се харесват на самите ученици, да са им удобни и заедно с това – заредени с естетика и модерност. Въвеждането на униформи в училищата не е задължително, нито пък е ехо от отминалите соцвремена. То е въпрос на консенсус между общество и образователна система, между училищни ръководства, настоятелства, родители и ученици. Практиката в големите колежи по света показва, че се въвеждат дрехи или униформи, които отговарят на ценностната система, на символите и вярванията на съответната общност , като сигурен начин за идентификация, за проява на принадлежност към конкретна учебна структура. Носенето на колежанско облекло е въпрос на чест и гордост.

Стилът на обличане на младите хора в нашата страна очарова особено, когато те проявяват повече смелост, въображение и вкус в избора си на външност. Не бива обаче да се правят прибързани и повърхностни обобщения, защото вкусът, стилът, естетическото отношение се изграждат цял живот и каквито и оценки да се дават за външността на младото поколение, те трябва да бъдат с определени уговорки, но разбира се и заредени с доза толерантност!

Самите ученици се влияят много както от медиите и модерните идоли и икони, така и от маниера, начина на обличане и въобще поведението на своите учители. Това изисква засилени грижи на преподавателите и възпитателите както по отношение на тяхната професионална компетентност, така и спрямо културата им на общуване. Нерядко става така, че учениците изпреварват учителите по много показатели и истинските самокритични учители трябва на свой ред да се учат от своите ученици. А облеклото на днешния учител страда от липса на редица неща – качество на платовете, модерност на силуета, удобство и др. Причините са обективни (всеки знае колко “високи” са учителските заплати) и субективни (демодираност, естетическа изостаналост, деформация на вкуса). Визията на съвременния учител трябва да бъде адекватна на социалната, културна и естетическа динамика. Следващият път трябва да се организира конкурс за най-модерно педагогическо облекло! Учителите днес не бива да забравят, че и със своето поведение, със своята външност те дават пример на възпитаниците си и често пъти този пример не е от най-положителните....